κνίζω

κνίζω
(AM κνίζω)
νεοελλ.
προκαλώ κνησμό, ερεθίζω το δέρμα
μσν.-αρχ.
1. ξύνω
2. πληγώνω, κεντώ, κάνω αμυχή
αρχ.
1. (για έρωτα ή άλλα αισθήματα) πειράζω, ερεθίζω (α. «τὸν δὲ Ἀρίστωνα ἐκνιζε ἄρα τῆς γυναικὸς ταύτης ἔρως», Ηρόδ.
β. «μὴ κόρος ἐλθὼν κνίσῃ», Πίνδ.
γ. «Ξέρξην ἐκνιζε ἡ Ἀρταβάνου γνώμη», Ηρόδ.)
2. επιφέρω, προκαλώ, προξενώ («τοῡ δ' ἄρ' ὀργάν κνίζον αἰπεινοὶ λόγοι», Πίνδ.)
3. προσβάλλω («καὶ μὴν μὰ τὸν Δί' οὐ κατ' ἔπος γέ σου κνίσω», Αριστοφ.)
4. δυσαρεστώ, κάνω κάποιον να λυπηθεί
5. μεσ. κνίζομαι
γαργαλιέμαι («τὰ δὲ παιδία... οὐδὲ κνιζόμενα τὰ πολλὰ αἰσθάνεται», Αριστοτ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο ενεστ. κνῐζω σχηματίστηκε από το θ. τού αορ. κνῐσ-. Οι συγγενείς τ. άλλων ΙΕ γλωσσών καθιστούν δυνατή την αναγωγή τού τελευταίου σε *knid- (πρβλ. λιθουαν. knidt «κατατρώγω», μσν. ιρλδ. kned «πληγή) είτε σε knit- (πρβλ. λιθουαν. kni-n-tu, knis-ti «ξύνω, γαργαλώ») είτε σε knis (πρβλ. λιθουαν. knis-u «σκαλίζω, ανασκάπτω»), με πιθανότερη εκδοχή την πρώτη (πρβλ. και ελλ. κνῑδη, παρά το μακρό -ι-, καθώς και το κνίσα). Συνδέεται επίσης με το κνῶ* (βλ. και λ. κνίφος).
ΠΑΡ. κνισμός
αρχ.
κνις, κνίσμα.
ΣΥΝΘ. αρχ. αποκνίζω, διακνίζω, επικνίζω, κατακνίζω, περικνίζω, προκατακνίζω, υποκνίζω].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • κνίζω — scratch pres subj act 1st sg κνίζω scratch pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίζον — κνίζω scratch pres part act masc voc sg κνίζω scratch pres part act neut nom/voc/acc sg κνίζω scratch imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) κνίζω scratch imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσαι — κνίζω scratch aor imperat mid 2nd sg κνίζω scratch aor inf act κνίσαῑ , κνίζω scratch aor opt act 3rd sg κνί̱σᾱͅ , κνῖσα steam and odour of fat fem dat sg (doric aeolic) κνί̱σᾱͅ , κνῖσα steam and odour of fat fem dat sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσει — κνίζω scratch aor subj act 3rd sg (epic) κνίζω scratch fut ind mid 2nd sg κνίζω scratch fut ind act 3rd sg κνί̱σει , κνῖσος neut nom/voc/acc dual (attic epic) κνί̱σεϊ , κνῖσος neut dat sg (epic ionic) κνί̱σει , κνῖσος neut dat sg κνί̱σει , κνισάω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσσαι — κνίζω scratch aor imperat mid 2nd sg (epic) κνίζω scratch aor inf act (epic) κνίσσαῑ , κνίζω scratch aor opt act 3rd sg (epic) κνῖσα steam and odour of fat fem nom/voc pl (epic) κνίσσᾱͅ , κνῖσα steam and odour of fat fem dat sg (epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσσω — κνίζω scratch aor subj act 1st sg (epic) κνίζω scratch fut ind act 1st sg (epic) κνίζω scratch aor ind mid 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσσῃ — κνίζω scratch aor subj mid 2nd sg (epic) κνίζω scratch aor subj act 3rd sg (epic) κνίζω scratch fut ind mid 2nd sg (epic) κνῖσα steam and odour of fat fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσω — κνίζω scratch aor subj act 1st sg κνίζω scratch fut ind act 1st sg κνίζω scratch aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) κνί̱σω , κνισόω turn into fatty smoke pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσῃ — κνίζω scratch aor subj mid 2nd sg κνίζω scratch aor subj act 3rd sg κνίζω scratch fut ind mid 2nd sg κνί̱σῃ , κνῖσα steam and odour of fat fem dat sg (attic epic ionic) κνί̱σῃ , κνῖσα steam and odour of fat fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεκνισμένον — κνίζω scratch perf part mp masc acc sg κνίζω scratch perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”